I.Başvuru Yöntemi Hakkında Bilgilendirme

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11 inci maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Kanun’un 13 üncü maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5 inci maddesi gereğince, işbu form ile aşağıda açıklanan yöntemlerden biriyle başvurunuzu Argedor Bilişim Teknolojileri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’ne (“ARGEDOR” veya “Şirket”) iletebilirsiniz.

BAŞVURU YÖNTEMİ BAŞVURU YAPILACAK ADRES BAŞVURUDA GÖSTERİLECEK BİLGİ
1. Yazılı Olarak Başvuru Islak imzalı şahsen başvuru veya Noter vasıtasıyla Üniversiteler Mahallesi İhsan Doğramacı Bulvarı ODTÜ Teknokent Gümüş Blok No: K1-2 | Çankaya / Ankara / TÜRKİYE Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
2. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ile [email protected] E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır
3. Sistemimizde Bulunan Elektronik Posta Adresi ile Başvur ARGEDOR sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanılmak suretiyle [email protected] E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
4. Sistemimizde Bulunmayan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru Mobil imza/e- imza içerecek biçimde ARGEDOR sisteminde bulunmayan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle [email protected] E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kanun’un 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili Kanun’un 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.


Başvuru Formu'na ulaşmak için tıklayınız.