+90 312 210 15 35 info@argedor.com

Yazılım Geliştirme ve İnovasyon Desteği

ARGEDOR Bilişim Teknolojileri, güncel yazılım teknolojileri ile inovatif fikirlerin hayata geçirilmesine yönelik tüm süreçlere uzun yıllardır sahip olduğu bilgi birikimi ile destek vermektedir.

Yazılım Geliştirme ve İnovasyon Desteği

ARGEDOR Bilişim Teknolojileri, güncel yazılım teknolojileri ile inovatif fikirlerin hayata geçirilmesine yönelik tüm süreçlere uzun yıllardır sahip olduğu bilgi birikimi ile destek vermektedir. Sahip olduğu CMMI Level 3 Sertifikasına bağlı olarak, uyum sağlayacağı tüm süreçleri ve standartları dokümante eder; kalite süreçlerinin parçası olarak uygular, denetler ve iyileştirir.
ARGEDOR yazılım geliştirme projeleri dahilinde kullandığı prosedürler şunlardır:
• Yazılım Geliştirme Prosedürü
• Bilgi Güvenliği Prosedürü
• Karar Analiz ve Çözüm Prosedürü
• Riskleri Tanımlama Prosedürü
• Riskleri Çözümleme ve Derecelendirme Prosedürü
• Riskleri Değerlendirme Yaklaşımı Prosedürü
• Risk Analizi Prosedürü

ARGEDOR yazılım projelerinde, genel olarak Waterfall yazılım metodolojisi ve Agile(Çevik) yazılım metodolojisi kullanmaktadır. Sözleşmelerin gerekli görmesi halinde farklı yazılım metodolojilerini de kullanabilmektedir.
Çevik metodoloji, bir ürün veya hizmetin geliştirilmesinde sürekli iyileştirmeye odaklanmak için “sprint” adı verilen kısa geliştirme döngülerini kullanan bir proje yönetimi metodolojisidir. Proje yönetimi alanında, Çevik metodoloji, ekibimize şu avantajları sağlayabilmektedir:
• Çözümlerin daha hızlı uygulanması:
• Değişime daha fazla esneklik ve adaptasyon,
• Daha odaklanmış çabalar sayesinde daha fazla başarı,
• Daha hızlı teslimat süreleri,
• Sorunların ve kusurların daha hızlı tespiti,
• Optimize edilmiş geliştirme süreçleri,
• Daha hafif / daha az karmaşık bir yapı,
• Mükemmel proje kontrolü,
• Özel müşteri ihtiyaçlarına daha fazla dikkat edilmesi,
• Artan işbirliği sıklığı ve geri bildirim.

ARGEDOR Yazılım Projelerinde şablonları belirli olan aşağıdaki dokümanları kullanmaktadır. Yazılım gereksinimlerine bağlı olarak, uygun görülmesi ve müşterinin onaylaması kaydıyla bu faaliyetler ve ilgili dokümantasyonun bazıları birleştirilebilir ya da ihmal edilebilir. Bu dokümanlar şirket Kalite Yönetimi tarafından iç denetimler sırasında denetlenir.

• PMP Project Management Plan – (YGP – Yazılım Geliştirme Planı)
• MPS Master Program Schedule (PUT – Proje Uygulama Takvimi)
• SQPP – Software Quality Program Plan ( KYP -Kalite Yönetim Program Planı)
• CMP – Configuration Management Plan (KNYP – Konfigürasyon Yönetim Planı)
• SSS – System/Subsystem Specification (STT – Sistem/Alt Sistem Gereksinimleri)
• SSDD – System/Subsystem Design Description (SSTD – Sistem/Alt Sistem Tasarım Tanımları)
• SRS- Software Requirements Specification (YGÖ – Yazılım Gereksinim Özellikleri)
• SDD – Software Design Description (YTT -Yazılım Tasarım Tanımları)
• STP – Software Test Plan (YTEP Yazılım Test Planı)
• STD – Software Test Description (YTET – Yazılım Test Tanımları )
• STR – Software Test Report (YTER – Yazılım Test Raporu )
• SEC – Software Version Description and Executable Code (YST – Yazılım Sürüm Tanımı ve Çalıştırılabilir Kod)
• SUM – Software User Manuel (YKEK – Yazılım Kullanıcı Kılavuzu)
• TRP – Training Plan (EP- Eğitim Planı):
• SIP – Software & System Installation Plan (SIP – Yazılım & Sistem İşletim Planı )
• SHMM – Software and Hardware Maintenance Manuel (YDBP – Yazılım ve Donanım Bakım El Kitabı)
• SSC – Software Product Specification and Source Code ( YKK – Yazılım Ürün Özellikleri ve Kaynak Kod)
• CM – Change Management (DY – Değişiklik Yönetimi)
• SR -Status Report (SR – Statü Raporu)
• MoM – Meeting Minutes (TT – Toplantı Tutanağı)

Çözümlerimiz ile size nasıl destek verebileceğimizi öğrenmek için

Bize Ulaşın