+90 312 210 15 35 info@argedor.com

Ürünler

ARGEDOR, Coğrafi Bilgi Sistemleri, 3 Boyutlu Görselleştirme, 3 Boyutlu Haritacılık, Büyük Veri Analizleri, Arama Teknolojileri, Öneri Sistemleri, Veri Madenciliği, Duygu Analizi ve Bulut Bilişim alanlarındaki bilgi birikimini, son kullanıcılara yönelik yenilikçi ürünler geliştirmek için kullanmaktadır.

Akıllı Kentler ve Topluluk

ARGEDOR, Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Akıllı Kentler için sağladığı kazanım ve çözümleri göz önüne alarak bu konuda 3 Boyutlu haritalar, bilimsel çizimler ve bina modelleri oluşturarak projelendirmektedir.

smart_city_home
3D_visiualization

3B Görselleştirme

Akıllı kentler ve enerji verimliliği konuları ile birlikte hızla büyüyen bir teknolojik gelişim ifade eden 3 Boyutlu Görselleştirme hizmeti, ARGEDOR tarafından, Türkiye’de yeni bir teknoloji alanı oluşturmuştur.

Enerji Verimliliği

ARGEDOR, gerçek zamanlı fiziksel ve motor simülasyon gerçekçiliği sağlayarak, enerji verimliliği ölçümü ve bilgisayar modelli 3 Boyutlu modellemeye dayalı binalar için enerji verimliliği ölçümü yapan gerçek fiziksel sistemi oluşturmuş ve geliştirmiştir.

energy
cloud_computing

Bulut Bilişim

ARGEDOR, Bulut Bilişim Teknolojileri üzerinde özellikle veriyi işleyen ve saklayan yenilikçi ürünler ve Ar-Ge tabanlı çalışmalarını sürdürmektedir.

Büyük Veri

ARGEDOR, Büyük Veri, Veri Madenciliği, Hadoop Mimarlığı, Bulut Bilişim, gelişmiş Veri Görselleştirme ve Bağlam Farkında İnsan-Bilgisayar Etkileşimi hizmetleri ile Veri Analizi Platformları oluşturmaktadır.

big_data
search

Arama Teknolojileri

ARGEDOR, Arama Teknolojileri alanında sahip olduğu akademik ve teknik bilgi birikimini, yenilikçi uygulamalar ile kurumlara ve son kullanıcılara sunmaktadır.

Çözümlerimiz ile size nasıl destek verebileceğimizi öğrenmek için

Bize Ulaşın