+90 312 210 15 35 info@argedor.com

Ulusal Projelerimiz

ARGEDOR, alanlarında deneyimli Ar-Ge mühendislerinin bilgi ve tecrübeleri ile ulusal birçok başarılı proje yürütmektedir. Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Belediyeler örnek Referanslarımız arasındadır.

KNVCity: 3 Boyutlu Foto-Gerçekçi Şehir Modelleme, Görselleştirme, Analiz ve Planlama Platformu

knvcity

KNVCity, 3 boyutlu foto gerçekçi sanal şehir modeli hazırlanması (Veri Üretimi), bu modelin son kullanıcılara sunulması (Web tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemleri – CBS), sanal şehir üzerinde yenilikçi ölçme ve analizler yapılması (Mekansal İşlemler), şehir planlama ve simülasyonların gerçekleştirilmesini sağlayacak yeni nesil bir 3 Boyutlu CBS aracıdır. KNVCity, Akıllı Kent Servislerinin de altlığını oluşturmaktadır. Akıllı kent görselleştirme aracı olarak da dünyada öncü özelliklere sahip altyapı sunmakta olan projemiz, TÜBİTAK tarafından 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kapsamında desteklenmeye değer bulunmuştur.

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Rapor Geliştirme Hizmeti

gislayers

Proje ile, Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı, bağlı kuruluşları, diğer kamu ve kuruluşları ile Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nün belirleyeceği erişim standartlarında veri alış verişi yapılarak Web Tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemleri Raporları geliştirilmesi sağlanmaktadır.

Proje ile Sağlık alanında Türkiye genelindeki tedavi hareketleri gibi uzun mesafeli transferleri bağıntıları hareketli oklar ile görselleştirip kategorize edilebilen ve tasarlanan kullanışlı kullanıcı arayüzleriyle aynı ekranda farklı pencerelerde açılabilen, birden çok harita üzerinde analiz, kontrol ve karşılaştırma yapılabilen bir uygulama gerçekleştirilecektir.

Proje Sağlık alanında yer alan verilerin konumsal özellikleri de baz alınarak bir çeşit “Konumsal İş Zekası” ürünü oluşturmaktadır. Böylece hastalık, tedavi hareketleri çevresel faktörler vb. verilerin konumsal ilişkilerinin üzerinden analiz edilmesi ve karar vericilerin etkin karar süreçleri oluşturması sağlanmaktadır.

3 Boyutlu Topografya ve Kent Veri Modelinin Araştırılması ve Geliştirilmesi Projesi

topografya

Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, 2011-2012 yıllarında “Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu Projesi” kapsamında ulusal ölçekte paylaşılan topografya verisi ve “Kent Bilgi Sistemi Standartlarının Belirlenmesi Projesi” kapsamında yerel yönetimlerin kente ilişkin ürettikleri ve kullandıkları coğrafi veriler için içerik ve değişim standardını 2 boyutlu olarak belirlemişti. Ancak söz konusu verilerin 3 boyutlu olarak toplanması ve kullanılmasının getireceği faydadan dolayı, CityGML uyumlu ulusal veri standartlarının belirlenmesi ve endüstri için bu yaklaşıma uygun araç ve çözümlerin geliştirilmesi kararlaştırılmış olup bu projenin geliştiriciliğini ARGEDOR yüklenmiştir.

Bütünleşik Finans Sosyal Platformu

Close-up of a Calculator and Pen on a Financial Newspaper.  Blue-toned.

Bütünleşik Finans Sosyal Platformu, finans konusunda özelleşmiş, üyelerinin finans uzmanlarının hazırladığı güncel yazılardan, yorumlardan ve platforma yüklenen güncel haberlerden, analizlerden faydalanarak yatırımlarına yön verebileceği, kendi blogunu oluşturarak piyasa ve yatırım araçları hakkında yorumlarını, fikirlerini paylaşabileceği, içinde Web 2.0 teknolojilerini bulunduran ve Finansal Sentiment Analiz yapan özgün ve yenilikçi bir yazılım platformudur.

Mobil Cihazlar İçin Etkileşimli 3B Kent Uygulamaları

3b-gorsellestirme-1

Görsel 3 Boyutlu kentler, masaüstü sistemler ve web tabanlı uygulamalarda gelinen seviyenin mobil ortamlarda da etkin bir şekilde sunulması üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Böylece giderek önem kazanan bu yeni eğilime uygun olarak, gerçekçi kent modellerini mobil cihazlarda etkin bir şekilde kullanıcıya sunmayı amaçlamaktayız. Bu anlamda ülkemizde Konya ve Bitlis gibi bazı şehirlerden pilot çalışmalar yürütmekteyiz.

Öneri Sistemleri

oneri

Öneri Motoru, dünyada ve Türkiye’de önemi gittikçe artan, birçok alanı Ar-Ge ve inovasyon içeren oldukça önemli bir projedir. ARGEDOR başlangıçta müzik alanını hedef almış, daha sonra elde edilecek bilgiler ile diğer alanlara geçiş yapmayı planlamıştır. Öneri sistemleri (motorları), kullanıcı topluluklarının içerik öğeleri hakkındaki görüş ya da tercihlerini yakalayarak, kullanıcılara kişiselleştirilmiş tercihler sunmayı hedeflemektedir. Böylece kullanıcıların, kendilerine en uygun/doğru bilgiye hızlı bir şekilde ulaşmaları sağlanmış olmaktadır.

Veri Madenciliği Projesi

data_mining

Veri Madenciliği, büyük ölçekli veriler arasından bilgiye ulaşma, bilgiyi madenleme işidir. Bir anlamda büyük veri yığınları içerisinden gelecek ile ilgili tahminde bulunabilmemizi sağlayabilecek bağıntıların bilgisayar programı kullanılarak aranmasıdır. Bu projemizde eldeki verilerden üstü kapalı, çok net olmayan, önceden bilinmeyen ancak potansiyel olarak kullanışlı bilginin çıkarılması faaliyetlerini de yürütmekteyiz.

Doküman Hazırlama ve Raporlama Danışmanlığı Projesi

consulting

Son yıllarda Ar-Ge yapan şirketlerin projelerine kaynak sağlamak ve onları Ar-Ge için desteklemek adına pek çok kurum ve kuruluş destekleme programı sunmaktadır. Bu kurum/kuruluşlar şöyledir: TÜBİTAK TEYDEB, TÜBİTAK 7. FP, KOSGEB, Kalkınma Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, İhracata Yönelik T.C. Ekonomi Bakanlığı Destekleri, T.C. Ekonomi Bakanlığı Yatırım (Bölgesel) Destekleme, SAN-TEZ Destek Programları ve TTGV Destek programları. Ar-GE, maliyeti yüksek olan bir alandır. Enterprise Europa Network gibi çalışan ve şirket iş birliklerini uluslararası bir platforma taşıyan ilişkilerde de yüksek ölçüde raporlama ve dokümantasyona ihtiyaç vardır. ARGEDOR bu alanlarda sahip olduğu bilgi ve deneyimi ihtiyaç sahibi şirketlere aktarmaktadır. Projelerin başvuru sürecinden proje sonuçlanma sürecine dek doküman hazırlama, raporlama ve sunum danışmanlığı vermekteyiz.

Çözümlerimiz ile size nasıl destek verebileceğimizi öğrenmek için

Bize Ulaşın